Τεχνική μελέτη χώρου. Σημαντική και απαραίτητη

Τα συστήματα συναγερμού λειτουργούν ως ένα αποτρεπτικό όπλο για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών και ενδεχόμενων απειλών όπως είναι η κλοπή και η διάρρηξη. Η αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος συναγερμού ξεκινά από το σωστό σχεδιασμό του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τη σωστή κάλυψη ενός χώρου να έχουν εκτιμηθεί από πριν την τοποθέτηση του συστήματος σωστά όλοι οι κίνδυνοι και τα πιθανά ενδεχόμενα ανάλογα το χώρο.
Κάθε χώρος έχει διαφορετικές ανάγκες και για τη σωστή κάλυψη του, λαμβάνονται υπ όψη αρκετοί παράγοντες για τον καθορισμό του επιπέδου ασφαλείας ενός συστήματος συναγερμού ,που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το σχεδιασμό του. Για την επίτευξη των παραπάνω είναι απαραίτητη μία τεχνική μελέτη χώρου.

“Τα συστήματα συναγερμού δεν πρέπει να πωλούνται σε πακέτα γιατί κάθε χώρος έχει τις δικές του ανάγκες.”

Η τεχνική μελέτη ενός συστήματος συναγερμού διενεργείτε από αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο σύμβουλο-μηχανικό που πρέπει να διαθέτει κάθε νόμιμη εταιρεία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. 

Eίναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της τεχνικής μελέτης του χώρου , ο σύμβουλος-μηχανικός, να ενημερώσει σωστά τον ενδιαφερόμενο για την ασφάλεια του και να λύσει όλες του τις απορίες σχετικά με τα συστήματα συναγερμού.
Ο σύμβουλος – μηχανικός θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας, να έχει άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να διαθέτει πιστοποίηση από τις εταιρείες και τους κατασκευαστικούς οίκους συστημάτων ασφαλείας που έχει επιλέξει να εγκαθιστά η εταιρεία, να είναι ενημερωμένος στις νέες τεχνολογίες και να διαθέτει συμβόλαιο εχεμύθειας και εμπιστοσύνης με την εταιρεία , για τις πληροφορίες που αντλεί κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί. 

Κατά την διενέργεια της τεχνικής μελέτης, ο σύμβουλος -μηχανικός πραγματοποιεί μία Ανάλυση Κινδύνου (Risk Assessment) , αναλύοντας και καταγράφοντας μαζί με τον ιδιοκτήτη-χρήστη κάποια συγκεκριμένα στοιχεία του χώρου που θα τοποθετηθεί το σύστημα.
Στην Ανάλυση Κινδύνου , λαμβάνονται υπ όψη τα περιεχόμενα του χώρου , η αξία και ο τύπος τους (το πόσο εύκολα ή προκλητικά είναι για μία διάρρηξη) , η προϊστορία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενη διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και η κτιριακή υποδομή του χώρου (κατασκευή κτιρίου, διαρρύθμιση, αριθμός από πόρτες παράθυρα) και η περιοχή που βρίσκεται (αν είναι υψηλής ή χαμηλής εγκληματικότητας).

menu1upnew

"Η προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου θα πρέπει να οδηγεί σε ανώτερο επίπεδο ασφάλειας, που να είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του φυλασσόμενου χώρου"

Κατόπιν ο σύμβουλος-μηχανικός δημιουργεί τα λεγόμενα Σχέδια Ασφάλειας (Security Plans) με βάση τα σημεία επικινδυνότητας και πρόσβασης του χώρου. Τα Σχέδια Ασφάλειας είναι «σενάρια» που στόχο έχουν την επιλογή των κατάλληλων αισθητηρίων για την τοποθέτηση τους στα επικίνδυνα σημεία και την αποτροπή των κακόβουλων ενεργειών . Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζεται ένα σύστημα συναγερμού το οποίο θα επιφέρει την πραγματική και μέγιστη ασφάλεια σε ένα χώρο. 

Η τεχνική μελέτη ολοκληρώνεται με την δημιουργία της Οικονομικής Προσφοράς βάση των υλικών που επιλέχθηκαν , χωρισμένη σε επίπεδα ασφάλειας (κάλυψη εσωτερικού χώρου, περιμετρική κάλυψη , επιπρόσθετη ασφάλεια) και παραδίδονται στον πελάτη. 

Τέλος , είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η τεχνική μελέτη ενός χώρου για την κάλυψη του με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού , είναι απαραίτητη και απαιτείται πλέον από όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρείες στην περίπτωση της κάλυψης του χώρου από κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (π.χ. πυρός, κλοπής, ασφάλισης περιεχομένου κλπ) 

Συμπερασματικά

icon checkbox large blue η τεχνική μελέτη είναι απαραίτητη για την σωστή κάλυψη ενός χώρου από ένα σύστημα συναγερμού.
icon checkbox large blue πρέπει να διενεργείτε από πιστοποιημένο εξειδικευμένο σύμβουλο στα συστήματα ασφαλείας και όχι τυχαία.
icon checkbox large blue πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στην επιλογή της εταιρείας που επιλέγετε για την ασφάλεια του χώρου σας.
icon checkbox large blue θα πρέπει να ζητάτε να σας παραδίδουν μαζί με την οικονομική προσφορά και την τεχνική μελέτη με τα σημεία τοποθέτησης των αισθητηρίων.