Τα συχνότερα λάθη που κάνουμε στην επιλογή ενός συστήματος συναγερμού

Έχετε ξεκινήσει την έρευνα σας με στόχο την τοποθέτηση ενός συστήματος συναγερμού στο χώρο σας; Θέλετε να είστε σίγουροι ότι ελέγξατε όλα τα σημεία έτσι ώστε να κάνετε τη σωστή επιλογή;

Μέσα στα χρόνια της εμπειρίας μας, έχουμε εντοπίσει πολλές φορές σημαντικές παραλείψεις και πολλά σφάλματα στα συστήματα συναγερμού τα οποία έχουμε δει τοποθετημένα σε χώρους και προέρχονται συνήθως λόγω λανθασμένης εκτίμησης ή μελέτης του χώρου από τους εγκαταστάτες. Επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των τελικών χρηστών – καταναλωτών είναι το κόστος της τιμής του συστήματος συναγερμού ή αλλιώς λόγος οικονομίας.

Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε κάτι σοβαρά υπ’ όψη μας. Όλες αυτές οι παραλείψεις και τα σφάλματα λειτουργούν ενάντια στην ασφάλεια και την προστασία ενός χώρου και κυρίως του τελικού χρήστη, καθώς επίσης για την αποκατάσταση τους απαιτούνται επιπλέον χρήματα ή δαπανηρές παρεμβάσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σημειώσαμε τα συχνότερα λάθη που πρέπει να αποφύγετε στην επιλογή του συστήματος ασφαλείας για το χώρο σας.

Η εγκατάσταση του συστήματος από μη-ειδικούς.

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι από ποιον γίνετε η τοποθέτηση του συστήματος συναγερμού. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού είναι αρμοδιότητα των ειδικά καταρτισμένων ανθρώπων ή εταιρειών στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σημαντικό επίσης είναι να έχουν και πιστοποιήσεις από τις κατασκευάστριες εταιρείες το οποίο αποδεικνύει την τεχνογνωσία τους καθώς επίσης και να εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες βάση κάποιου διεθνές προτύπου ISO.

Δεν επιλέγουμε ποτέ εταιρεία ή εγκαταστάτη που δεν έχει άδεια λειτουργίας από την Ελληνική Αστυνομία. Ζητάμε πάντα από όποιον επιλέξουμε να βάλουμε στο χώρο μας και να του εμπιστευτούμε την ασφάλεια μας, να μας δείξει την άδεια του.

Επιλογή με βάση την τιμή και όχι την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Συχνά η επιλογή του συστήματος και του εγκαταστάτη γίνετε με κριτήριο την τελική τιμή του συστήματος κι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγετε. Μην εμπιστεύεστε ένα σύστημα ασφαλείας αν είναι φθηνό ή ακριβό ή αν σας φαίνεται καλαίσθητο στο μάτι. Επιλέγουμε πάντα ένα επώνυμο σύστημα το οποίο συνοδεύεται από εργοστασιακές εγγυήσεις. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι μας ενδιαφέρει η ασφάλεια μας καθώς και η προστασία του χώρου μας.

Επιλέγετε πάντα επώνυμες λύσεις που παρέχουν πραγματική ασφάλεια και συνοδεύονται από εργοστασιακές εγγυήσεις καθώς και εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Η τεχνική μελέτη ενός χώρου

Αρκετές φορές και για τον λόγο του ότι οι χρήστες δεν γνωρίζουν τις ανάγκες του χώρου τους και τους κινδύνους δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την τεχνική μελέτη ενός συστήματος συναγερμού η οποία προηγείται της τοποθέτησης και είναι αρκετά σημαντική για την ασφάλεια μας. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής μελέτης η οποία απαραίτητα πρέπει να διενεργείτε από εγκαταστάτη-τεχνικό ειδικευμένο στα συστήματα ασφαλείας, αξιολογούνται οι ανάγκες κάθε χώρου και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα σημεία επικινδυνότητας. Αυτό ονομάζεται Risk Analysis (Ανάλυση κινδύνων) .

Μην ζητάτε ποτέ απλά μία τιμή από το τηλέφωνο. Ζητήστε αφού ελέγξετε την εταιρεία εάν έχει άδεια λειτουργίας να πραγματοποιήσει μία γραπτή τεχνική μελέτη στο χώρο σας. Είναι σημαντικό για την ασφάλεια σας

Η εκπαίδευση σας στο σύστημα συναγερμού

Ένα τραγικό φαινόμενο που παρατηρείτε στα συστήματα συναγερμού είναι να έχουμε τοποθετήσει το σύστημα και να μην το λειτουργούμε επειδή μας δυσκολεύει ή δεν ξέρουμε πως να το χρησιμοποιήσουμε. Σημαντικό είναι ένα σύστημα συναγερμού να είναι εύχρηστο γιατί κανένας μας δεν γεννήθηκε ειδικός στο χειρισμό ενός συναγερμού. Επίσης σημαντικό είναι ο εγκαταστάτης σας γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του, να σας έχει εξηγήσει τη λειτουργία του συστήματος σας και να σας παραδώσει τα εγχειρίδια λειτουργίας με αναλυτικές οδηγίες.

Ζητήστε εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά για να ανατρέξετε εσείς, ή οι υπόλοιποι χρήστες του συστήματος, σε περίπτωση ανάγκης.

Η παράληψη σύνδεσης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τοποθετήσατε συναγερμό και επιλέγετε να μην τον συνδέσετε στο Κέντρο Λήψης Σημάτων; Μεγάλη παράλειψη. Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων σας παρέχουν έναν ολόκληρο μηχανισμό ο οποίος φροντίζει για την 24ωρη παρακολούθηση και διαχείριση των σημάτων σας σε οποιοδήποτε συμβάν. Πιο πολύ σημαντικό όμως αποτελεί το γεγονός της άμεσης ενημέρωσης σας , καθώς επίσης και των κρατικών αρχών (αστυνομία, πυροσβεστική κλπ) όταν απαιτηθεί.

Ρωτήστε τον εγκαταστάτη που θα επιλέξετε εάν το Κέντρο Λήψης Σημάτων σας παρέχει άμεση τηλεφωνική ενημέρωση και εάν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη του συστήματος σας.

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης (after sales)

Συχνό φαινόμενο αποτελεί επίσης και το γεγονός οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα συναγερμού στο χώρο τους, να επιλέγουν μια εταιρεία, να το εγκαθιστούν και μετά να τους ψάχνουν. Δεν τους βρίσκουν σε ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν, σε μια απορία που θα θέλουν να επιλύσουν ή σε μια συντήρηση που είναι απαραίτητη. Η εταιρεία είναι σημαντικό να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση και να είναι δίπλα σας να λύσει τις απορίες σας.

Στην BML Security δίνουμε μεγάλη σημασία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης . Διαθέτουμε 24ωρο τεχνικό ασφαλείας και πλήρως εξοπλισμένα κινητά συνεργεία για την άμεση επέμβαση μας όποια στιγμή απαιτηθεί, καθώς και ειδική γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για την επίλυση των αποριών σας και των προβλημάτων σας.

BML Security. Διαθέτουμε τις υποδομές για την ασφάλεια σας