Πολιτική Λήψης Έκτακτων Μέτρων

Αναφορικά με την εξάπλωση του COVID-19

Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2020

Η BML Security με αίσθημα ευθύνης και εταιρικής υπευθυνότητας, ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει στην άμεση λήψη των προληπτικών μέτρων και κανόνων υγιεινής & ασφάλειας, που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/ για την πρόληψη έναντι του κορωνοϊού (COVID-19).

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η προστασία των πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και εργαζομένων μας με στόχο την προφύλαξή τους από τη μετάδοση του ιού.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία μας έχει λάβει τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:
• Όλο το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται και είναι ενήμερο για τις ενέργειες που θα προβεί σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων της νόσου.
Ειδικότερα, έχει οριοθετηθεί οδηγία, η οποία προβλέπει πως εάν εργαζόμενος της εταιρίας παρουσιάσει συμπτώματα τόσο ο ίδιος ή άτομο του οικογενειακού/φιλικού του περιβάλλοντος, με το οποίο έχει έρθει σε επαφή δεν θα προσέλθει στον χώρο εργασίας μέχρι της αποθεραπείας του.

• Έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά υγρά τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας για χρήση από τους επισκέπτες και το προσωπικό της εταιρείας όσο και στα αυτοκίνητα και τα κινητά συνεργεία.

• Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε συστηματικά τις κτιριακές εγκαταστάσεις μας και τους λοιπούς χώρους.

• Το τμήμα Προσωπικού της εταιρείας παρακολουθεί, ανανεώνει & ενημερώνει συνεχώς τους εργαζόμενους σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον COVID-19 και τις τυχόν νέες οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζονται.

• Έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη από τα αρμόδια τμήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας (τηλεργασία) σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος στο προσωπικό μας ή διακοπής λειτουργίας της εταιρίας μας μετά από εντολή του ΕΟΔΥ για το δημοτικό διαμέρισμα μας ή την Αττική.

• Έχουμε εξασφαλίσει επαρκές απόθεμα εξοπλισμού και λοιπών υλικών προκειμένου να εξυπηρετήσουμε σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που θα προκύψει.

• Παραμένουμε σε συνεχή ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα προχωρήσουμε σε όποια περαιτέρω ενέργεια κριθεί αναγκαία.

• Παρακολουθούμε την εξάπλωση της επιδημίας, και εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε με περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις.