Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει εκτός από ιδιώτες και σημαντικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά :

Πελατολόγιο

Πελατολόγιο

Επίσης χώροι όπως:

Τράπεζες

Εθνικοί οργανισμοί

Δημόσια έργα

Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός της ΔΕΗ

Οι εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 9.84 κ.α.