Συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης και παρακολούθησης σε κατάστημα εστίασης

Ένας νέος χώρος εστίασης προστέθηκε στη λίστα των νέων πελατών της BML Security. Ο νέος χώρος , αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη περιοχή λόγω της αισθητικής του, καθώς επίσης κι ακόμα ένα απόλυτα επιτυχημένο και ολοκληρωμένο έργο της εταιρείας μας.

Μετά από αίτημα ενδιαφέροντος του πελάτη, η BML Security βρέθηκε στο νέο χώρο με σκοπό την τοποθέτηση αντικλεπτικού συστήματος ασφαλείας για την προστασία του χώρου. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής μελέτης, εκτιμήθηκαν όλοι οι κίνδυνοι (Risk Assessment) και αξιολογήθηκαν όλες οι ανάγκες του ιδιοκτήτη για προστασία από περιπτώσεις κλοπής και πυρκαγιάς , την επίβλεψη του χώρου για την καταγραφή κακόβουλων ενεργειών , προστασίας αγαθών και περιουσίας , καθώς επίσης και η ανάγκη για 24ωρη παρακολούθηση των συστημάτων με άμεση ενημέρωση των κρατικών αρχών σε περίπτωση συμβάντος .

Με το πέρας της τεχνικής μελέτης και λόγω της αμεσότητας των υλικών , χαρακτηριστικά που κάνουν την BML Security να ξεχωρίζει από τις άλλες εταιρείες συστημάτων ασφαλείας, σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε στο χώρο ένα αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας με υψηλό βαθμό ασφάλειας GRADE 3, αποτελούμενο από ανιχνευτές κίνησης νέας γενιάς για την προστασία του χώρου από περιπτώσεις κλοπής.

Για τον τοπικό χειρισμό του συστήματος επιλέχθηκαν μοντέρνα και εύκολα στη χρήση πληκτρολόγια , ενώ για τον απομακρυσμένο χειρισμό εγκαταστάθηκε module διαχείρισης μέσω Smartphone/Tablet.

Για την ασφάλεια του χώρου και την κάλυψη του από περιπτώσεις πυρκαγιάς , σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε ένα αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης πιστοποιημένο βάση Ευρωπαικής οδηγίας ΕΝ 54.02 και EN 12094-1, αποτελούμενο από φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές καπνού και φωτιάς . Ειδικά μπουτόν αναγγελίας και σειρήνες ειδοποίησης τοποθετήθηκαν σε διάφορά σημεία του χώρου

Επίσης, στα συστήματα τοποθετήθηκαν αντιβανδαλιστικές σειρήνες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την άμεση ενεργοποίηση και ειδοποίηση σε περίπτωση συμβάντος.

Για την επίβλεψη του χώρου και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών εγκαταστάθηκε σύστημα παρακολούθησης αποτελούμενο από κάμερες ασφαλείας υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, τελευταίας τεχνολογίας, με επιπρόσθετες λειτουργίες , όπως η λειτουργία WDR για καταγραφή προσαρμοζόμενη ανάλογα τις συνθήκες φωτισμού του χώρου και 3D DNR για υψηλή ευκρίνεια ακόμα και σε πολύ χαμηλές συνθήκες φωτισμού (σκοτάδι) .

Η απομακρυσμένη επίβλεψη και διαχείριση του συστήματος πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής , εγκατεστημένης στις κινητές συσκευές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ για τον τοπικό έλεγχο επιλέχθηκαν οθόνες υψηλής ευκρίνειας.

Επίσης , μέσω της ειδικής ομάδας που διαθέτει η BML Security, της GDPR Experts Team, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διεργασίες για τη νομιμοποίηση του συστήματος και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που προέρχονται από την καταγραφή εικόνας.

Τέλος, τα συστήματα , συνδέθηκαν στο 24ωρο Κεντρικό Σταθμό λήψης και Διαχείρισης Σημάτων που παρέχει η εταιρεία μας προς τους πελάτες της για την άμεση ενημέρωση του ιδιοκτήτη και των Κρατικών Αρχών , ενώ παράλληλα ελέγχονται για τη σωστή λειτουργία τους απομακρυσμένα μέσω της υπηρεσίας WatchNow και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που παρέχει η BML Security για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.