Συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης σε έκθεση επίπλων

Ένα νέο έργο ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία η εταιρεία μας, η οποία επιλέχτηκε να παρέχει τις υπηρεσίες της για μέγιστη προστασία σε νέο χώρο έκθεσης επίπλων στην Αθήνα. Η υψηλή αισθητική του χώρου, οι απαιτήσεις για συνεχή παρακολούθηση, πλήρη διαχείριση των συστημάτων και υψηλή ασφάλεια από κλοπή και πυρκαγιά , ήταν ορισμένες από τις δυσκολίες που καλέστηκε να αντιμετωπίσει η εταιρεία μας.

Με τις παραπάνω δυσκολίες που υπήρχαν το έργο οι εξειδικευμένοι μηχανολόγοι-μηχανικοί στα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας μας, έδωσαν λύση σε όλα τα προβλήματα, καταγράφοντας αναλυτικά τις ανάγκες.

Για την ασφάλεια του χώρου σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε ένα νέο σύστημα συναγερμού Ευρωπαικών προδιαγραφών ασφαλείας, πιστοποιημένο με GRADE 3, αποτελούμενο από ειδικούς ανιχνευτές κίνησης τριπλής τεχνολογίας με προστασία antimasking, καθώς επίσης και ειδικούς ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων και ανιχνευτές υγρασίας και πλημμύρας. Aντιβανδαλιστικές εξωτερικές και εσωτερικές σειρήνες τοποθετήθηκαν σε σημεία του κτηρίου ενώ για τον τοπικό χειρισμό του συστήματος επιλέχθηκαν πληκτρολόγια Touch Screen κορυφαίας σχεδίασης.

Για την πυρασφάλεια του κτηρίου εγκαταστάθηκε ένα εξελιγμένο σύστημα πυρανίχνευσης του κατασκευαστικού οίκου της PARADOX Hellas, αποτελούμενο από φωτοηλεκτρικούς και θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές καπνού & φωτιάς. Σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς τοποθετήθηκαν εξωτερικά και εσωτερικά του κτηρίου, καθώς επίσης και υαλόθραυστα μπουτόν για την αναγγελία πυρκαγιάς σε περίπτωση συμβάντος.

Για τον τοπικό χειρισμό του συστήματος πυρανίχνευσης επιλέχθηκαν LCD πληκτρολόγια με εύχρηστο Ελληνικό μενού για τον χειρισμό από τον τελικό χρήστη, ενώ για τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείρισή του εγκαταστάθηκαν module επικοινωνίας μέσω TCP/IP

Η συνεχής παρακολούθηση του χώρου μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) καλύφθηκε από μία επαγγελματική υβριδική λύση συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης εικόνας και ήχου, της εταιρείας μας, αποτελούμενη από ψηφιακά - δικτυακά καταγραφικά και συνδυασμό καμερών ασφαλείας τεχνολογίας 4Κ και FullHD εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Επίσης, για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων ακόμα και σε πολύωρη διακοπή ρεύματος εγκαταστάθηκαν ειδικά τροφοδοτικά τύπου UPS που η παροχή ενέργειας ξεπερνά τις 24 ώρες.

Τέλος για την συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων από τους τελικούς χρήστες εγκαταστάθηκε στα Smart phone/tablet και PC application παρακολούθησης και ελέγχου.

Λόγου της επιτακτικής ανάγκης ελέγχου και διαχείρισης των συστημάτων σε 24ωρη βάση παρακολουθούνται από τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων της BML Security για την καταγραφή των συμβάντων και την άμεση ενημέρωση των υπευθύνων.