Σύστημα ασφαλείας και  παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις της ΜΕΚ LTD

Τα μεγάλα έργα της BML Security συνεχίζονται και σειρά είχε η ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεων της ΜΕΚ LTD, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στο χώρο της Μηχανουργίας και της Ηλεκτρομηχανουργείας.

Η προστασία του χώρου από περιπτώσεις διάρρηξης καθώς και η συνεχή επίβλεψή του λόγω του αυξημένου κόστους των μηχανημάτων καθώς και της ιδιαιτερότητας του μεγάλου εμβαδού του χώρου λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την τεχνική μελέτη των συμβούλων μηχανικών στα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας μας

Με το πέρας της τεχνικής μελέτης δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα σενάρια ασφάλειας (Security Plan) και λόγω της αμεσότητας των υλικών και της πολυμελής ομάδας τεχνικών που διαθέτει η BML Security , το μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την προστασία του χώρου από περιπτώσεις διάρρηξης και κλοπής, σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε στο χώρο ένα αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας με υψηλό βαθμό ασφάλειας GRADE 3, αποτελούμενο από ανιχνευτές κίνησης τριπλής τεχνολογίας και ειδικές αντιβανδαλιστικές σειρήνες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την άμεση ενεργοποίηση και ειδοποίηση σε περίπτωση συμβάντος.

Για τον τοπικό χειρισμό του συστήματος επιλέχθηκαν μοντέρνα και εύκολα στη χρήση πληκτρολόγια , ενώ για τον απομακρυσμένο χειρισμό εγκαταστάθηκε module διαχείρισης μέσω Smartphone/Tablet.

Για την επίβλεψη του χώρου και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών εγκαταστάθηκε σύστημα παρακολούθησης αποτελούμενο από κάμερες ασφαλείας υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, τελευταίας τεχνολογίας, με επιπρόσθετες λειτουργίες , όπως η λειτουργία WDR για καταγραφή προσαρμοζόμενη ανάλογα τις συνθήκες φωτισμού του χώρου και 3D DNR για υψηλή ευκρίνεια ακόμα και σε πολύ χαμηλές συνθήκες φωτισμού (σκοτάδι) .

Η απομακρυσμένη επίβλεψη και διαχείριση του συστήματος πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής , εγκατεστημένης στις κινητές συσκευές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Μέσω της ειδικής ομάδας που διαθέτει η BML Security, της GDPR Experts Team, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διεργασίες για τη νομιμοποίηση του συστήματος και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που προέρχονται από την καταγραφή εικόνας.

Τέλος, τα συστήματα , συνδέθηκαν στο 24ωρο Κεντρικό Σταθμό λήψης και Διαχείρισης Σημάτων που παρέχει η BML Security προς τους πελάτες της για την άμεση ενημέρωση του ιδιοκτήτη και των Κρατικών Αρχών , ενώ παράλληλα ελέγχονται για τη σωστή λειτουργία τους απομακρυσμένα μέσω της υπηρεσίας WatchNow και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που παρέχει η BML Security για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.