Πιστοποίηση και Πολιτική Ποιότητας στο νέο ISO 9001:2015

Μετά από μία επιτυχημένη πορεία στο ISO 9001:2008 το οποίο εφάρμοζε η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια και μετά την επαναξιολόγηση του φορέα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Eurocert , η εταιρεία μας κρίθηκε άρτια στις διαδικασίες που ακολουθεί με αποτέλεσμα την πιστοποίηση της και την μετάβαση της στο νέο πρότυπο Διαχείρισης ISO 9001:2015.

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πελάτες της και συγκεκριμένα για την Μελέτη, Εγκατάσταση και Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της επαναξιολόγησης εξετάστηκαν όλοι οι τομείς της εταιρείας , καθώς επίσης και όλοι οι δείκτες και οι στόχοι που είχαν τεθεί την προηγούμενη τριετία στους τομείς της αύξησης νέων πελατών, της παροχής τεχνικής υποστήριξης, της ποιότητας των υπηρεσιών καθώς επίσης της οργάνωσης της εταιρείας και των διαδικασιών που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης ήταν εντυπωσιακά καθώς η εταιρεία μας παρουσίασε ανάπτυξη που άγγιζε το 35% ετησίως , καθώς επίσης βαθμολογήθηκε με 9,7 σε άριστα το 10 για τις νέες διαδικασίες στο κομμάτι ενημέρωσης και ανταπόκρισης στα αιτήματα των πελατών της.

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η BML Security πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά σεμινάρια σε όλο της το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για την εφαρμογή της πολίτικής ποιότητας που ορίζουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Με την εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 9001:2015 η εταιρεία μας βάζει υψηλότερους στόχους για να παραμείνει πρώτη στις καρδιές και τις προτιμήσεις των πελατών της, ενώ παράλληλα αποδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει όλο το προσωπικό της για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλο της το πελατολόγιο

Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας της BML Security σύμφωνα με το ISO 9001:2015 πατώντας εδώ.
Δείτε το Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 πατώντας εδώ