Το ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου στις εγκαταστάσεις της BML Security

Σε συνέχεια της των επιτυχημένων σεμιναρίων που πραγματοποιούμε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την σωστή ενημέρωση και την απόκτηση γνώσεων των σπουδαστών πάνω στο κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας, ακόμη ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και συγκεκριμένα το ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, βρέθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου στην πλήρως άρτια σε τεχνική υποδομή, έκθεση συστημάτων ασφαλείας , στα κεντρικά μας γραφεία.

Όπως πάντα πρώτη στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΙΕΚ , η BML Security, έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις της την μεγαλύτερη έκθεση προϊόντων ασφαλείας σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία με στόχο τη σωστή ενημέρωση και επίδειξη της πραγματικής προστασίας που προσφέρουν οι ολοκληρωμένες λύσεις που προτείνει η εταιρεία μας προς τους πελάτες μας. Παράλληλα η BML Security, μέσα από τις υποδομές που διαθέτει πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΙΕΚ της χώρας μας , συμβάλλοντας στην σωστή κατάρτιση των νέων σπουδαστών , αναλύοντας στην πράξη τις εφαρμογές των συστημάτων ασφαλείας .

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης με το ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου παρουσιάστηκαν οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές στα συστήματα συναγερμού , πυρανίχνευσης και παρακολούθησης, καθώς επίσης αναλύθηκαν και ειδικές εφαρμογές με δημιουργία σεναρίων ασφαλείας (Security Plans) βάση αναγκών σε ολοκληρωμένες λύσεις που μόνο η BML Security διαθέτει και παρέχει στην Ελλάδα ως πιστοποιημένη εταιρεία.

Στόχος μας μέσα από αυτά τα σεμινάρια είναι πάντα η απόκτηση σωστής γνώσης πάνω στα συστήματα ασφαλείας και η επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών μας , με σκοπό να βγουν στην αγορά εργασίας έτοιμοι να αντιμετωπίσουν σωστά τις ανάγκες των πολιτών παρέχοντας λύσεις για πραγματική προστασία και ασφάλεια. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια προσπαθούμε να μεταδώσουμε στους νέους της χώρας μας όλη μας την τεχνογνωσία και κατάρτιση που διαθέτουμε, δήλωσε ο Υπεύθυνος Μελετών και Εγκαταστάσεων της εταιρείας μας κ. Χαραλαμπίδης Αντώνης μετά το τέλος της εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στο τέλος , του σεμιναρίου απαντήθηκαν ερωτήσεις των μαθητών και επιλύθηκαν απορίες τους , καθώς επίσης διανεμήθηκε και έντυπο υλικό σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας και τα χαρακτηριστικά τους.