Μέλος της BNI Hellas η BML Security

Η ΒΝΙ (Business Network International) είναι ένας οργανισμός επαγγελματικής δικτύωσης που δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια, από τον Dr. Ivan Misner, στη Νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στόχος του οργανισμού είναι να προσφέρει ένα θετικό, δομημένο και υποστηρικτικό περιβάλλον σε επαγγελματίες προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τη δουλειά τους μέσω συστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων μεταξύ δεκάδων διαπιστευμένων επαγγελματιών από όλους τους χώρους και όλα τα επαγγέλματα. Δημιουργώντας τέτοιες επαγγελματικές σχέσεις τα μέλη της ΒΝΙ έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους άμεσα και αποτελεσματικά. Ο τρόπος λειτουργίας της ΒΝΙ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά σήμερα όπου η αλληλοβοήθεια και η συσπείρωση είναι πλέον επιτακτικές ανάγκες, αφού δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική συνδιαλλαγή μεταξύ των μελών. Απλά βοηθούν ο ένας τον άλλο.

Αυτή τη στιγμή, η ΒΝΙ διαθέτει σε όλο τον κόσμο 170.000 μέλη, πάνω από 7.000 ομάδες σε 65 χώρες. Στη χώρα μας η ΒΝΙ Greece έχει ήδη δημιουργήσει ομάδες επαγγελματιών σε πολλές περιοχές της Αθήνας, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες πόλεις.

H BML Security έγινε πρόσφατα μέλος του δικτύου ΒΝΙ, στην ομάδα ACROPOLIS στηρίζοντας κάθε νέα προοπτική επιχειρηματικής συνεργασίας των μελών της.