Πιστοποιήσεις ISO για ακόμη μία χρονιά

Μετά την καθιερωμένη ετήσια τεχνική επιθεώρηση που πραγματοποίησαν οι υπεύθυνοι ενός από τους μεγαλύτερους φορείς Πιστοποίησης, της Eurocert, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας , καθώς και σε ολοκληρωμένα Έργα , η BML Security πληρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, απέκτησε για μια ακόμη χρονιά τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων 9001 και 27001 για τη Μελέτη, Εγκατάσταση και Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις είναι πολύ σημαντικές για μία εταιρεία στο χώρο της Μελέτης, Εγκατάστασης και Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, καθώς εξασφαλίζουν ότι έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην τοποθέτηση ενός συστήματος ασφαλείας από την μελέτη του μέχρι την εγκατάσταση και την παροχή υποστήριξης (after sales) Συγκεκριμένα:

Το ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα εντός του εύρους των προτύπων ISO 9000 και χρησιμοποιείται για το σκοπό της αξιολόγησης της συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης. Ο στόχος του ISO 9001 είναι να εξασφαλίσει ότι μία επιχείρησή διατηρεί ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά στα αγαθά και τις υπηρεσίες της, ώστε να διατηρεί συνεχώς ικανοποιημένους υπαλλήλους και πελάτες.

Επίσης, οι περισσότεροι οργανισμοί στηρίζονται στις μέρες μας σε συστήματα πληροφοριών για να υποστηρίξουν όλες τις κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα συνεχώς αυξανόμενο κίνδυνο από ηλεκτρονικές απειλές για την ασφάλεια, όπως η πειρατεία, απώλεια δεδομένων, παραβίαση του απορρήτου ακόμη και τη τρομοκρατία. Αυτές οι επιθέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια πληροφοριών, κλοπή εμπιστευτικών δεδομένων ή βλάβη σε κρίσιμα συστήματα και έγγραφα.

Το ISO / IEC 27001 είναι το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Καλύπτει εμπορικές, κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, και καθορίζει τις απαιτήσεις για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS).
Είναι εξαιρετικά ευεργετικό για κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται πληροφορίες και πρέπει να αποδείξει πόσο καλά αυτές οι πληροφορίες διαχειρίζονται και κατανέμονται.

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία , όλες οι εταιρείες Συστημάτων ασφαλείας υποχρεούνται να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι περισσότερες διαθέτουν. Πόσες όμως από αυτές έχουν πιστοποίηση ISO ? Πόσες εταιρείες από αυτές εφαρμόζουν Ευρωπαϊκά πρότυπα και διαδικασίες?

Η BML Security είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία στο χώρο της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας που εφαρμόζει Πολιτικές και διαδικασίες και έχει πιστοποιηθεί βάση προτύπων ISO 9001:2015 για την Μελέτη, Εγκατάσταση και Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας , καθώς και 27001:2013 για την ασφάλεια Πληροφοριών.

BML Security….. Ποιότητα με πιστοποίηση!!!!!