Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ανανεώνει την συνεργασία της με την BML Security

Σε ανανέωση της συνεργασίας καθώς και της εμπιστοσύνης απέναντι στην BML Security προχώρησαν η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και το Εφετείο Αθηνών , για το έτος 2021.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών , η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί μια μεγάλη συνεργασία της BML Security τα τελευταία χρόνια, η οποία στηρίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου , από την εταιρεία μας, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθώς και 24ωρης παρακολούθησης για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο κέντρο της Αθήνας.

Μέσα από τα επαγγελματικά Συμβόλαια Υποστήριξης και Άμεσης Αποκατάστασης Βλαβών που μόνο η BML Security διαθέτει στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης για τα συστήματα συναγερμού και συστήματα καταγραφής καθώς κι ένα μεγάλο σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης με άμεση ανταπόκριση και επέμβαση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης από οποιαδήποτε αίτια. Η ετήσια περιοδική συντήρηση καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω παρεχόμενενες υπηρεσίες , εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων αυτών δημιουργώντας ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

Τέλος, η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα προηγμένο σύστημα SLA για την μέτρηση του χρόνου ανταπόκρισης με περιπτώσεις τεχνικής βλάβης. Ο έλεγχος και η μέτρηση των δεικτών , καθώς και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε ετήσια βάση , πιστοποιούν την BML Security βάση Ευρωπαικών Προτύπων ISO και την καθιστούν Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας στην Ελλάδα