Υποδομές που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία

Στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών της υποδομών προχώρησε η BML Security.

H απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας , αποτελούσε πάντα τον πρωτεύοντα ρόλο της εταιρείας μας. Στα πλαίσια αυτά, προχωρήσαμε στην BML Security στην αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις με ένα νέο ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος 50KVA με κινητήρα Perkins καθώς και την αναβάθμιση του Συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας με δύο (2) τελευταίας τεχνολογίας μοντέλα UPS 20KVA το κάθε ένα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού μας εξοπλισμού.

Η ανωτέρω επένδυση προήλθε με τη συγχρηματοδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ λόγω της επιλεξιμότητας της BML Security ως εταιρία με καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες στον τομέας της ασφάλειας

Ευχαριστούμε την Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (Petrogen) και την Tescom Helllas SA εταιρείες που διαθέτουν κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο, για την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού ο οποίος εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας μας όλο το 24ωρο και από οποιεσδήποτε συνθήκες ανωτέρας βίας.