Πιστοποίηση ISO 9001 για ακόμη μία χρονιά στη BML Security

Μετά την καθιερωμένη ετήσια τεχνική επιθεώρηση που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές ενός από τους μεγαλύτερους φορείς Πιστοποίησης στην Ελλάδα, της Eurocert, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας , καθώς και σε ολοκληρωμένα Έργα , η BML Security πληρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, απέκτησε για μια ακόμη χρονιά την απαραίτητη πιστοποίηση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προτύπου ISO 9001 για τη Μελέτη, Εγκατάσταση και Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Eurocert

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η EUROCERT αποφάσισε την χορήγηση του Πιστοποιητικού σας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 στην εταιρεία σας ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο BML SECURITY.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για μία εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα εταιρεία όπως η BML Security, για το οποίο έχουν επενδυθεί σημαντικοί πόροι, με την ουσιαστική συμβολή και του προσωπικού σας. Η προστιθέμενη αξία που προσδίδει η πιστοποίηση, είναι ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρείας σας από τους ανταγωνιστές της, καθώς και ανάδειξης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε στην Ελληνική αγορά.

Τέλος, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα στην κατάκτηση κάθε νέου σας στόχου

Μετά τιμής
Γ. Μπρισκόλας
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Eurocert

τα επόμενα βήματα

Το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας μας για το 2021 καθώς και ο σχεδιασμός των διεργασιών που πραγματοποιούμε αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών μας , την μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών των πελατών μας καθώς και της επιχειρησιακής συνέχειας σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας έχει οδηγήσει την εταιρεία μας ως κατάλληλη εταιρεία για την απόκτηση πολλαπλών ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων με πρώτη αυτή της Ποιότητας των Υπηρεσιών βάση του ISO 9001

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις είναι πολύ σημαντικές για μία εταιρεία στο χώρο της Μελέτης, Εγκατάστασης και Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, καθώς εξασφαλίζουν ότι έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην τοποθέτηση ενός συστήματος ασφαλείας από την μελέτη του μέχρι την εγκατάσταση και την παροχή υποστήριξης (after sales) Συγκεκριμένα:

Το ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα εντός του εύρους των προτύπων ISO 9000 και χρησιμοποιείται για το σκοπό της αξιολόγησης της συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης. Ο στόχος του ISO 9001 είναι να εξασφαλίσει ότι μία επιχείρησή διατηρεί ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά στα αγαθά και τις υπηρεσίες της, ώστε να διατηρεί συνεχώς ικανοποιημένους υπαλλήλους και πελάτες.

Η Πιστοποίηση βάση ISO 9001 είναι η πρώτη από τις από τις τέσσερις που συνολικά θα πιστοποιηθεί η BML Security εντός του 2021

Για να δείτε το Πιστοποιητικό ISO9001 της εταιρείας μας πατήστε εδώ

BML Security….. Ποιότητα με πιστοποίηση!!!!!