Πιστοποίηση για την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων

Μια ακόμη σημαντική διαπίστευση απέκτησε για μια ακόμη χρονιά η BML Security

Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας άξονα στρατηγικής σημασίας στην Εταιρεία μας για την ορθή διαχείριση και υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Έτσι με βάση την τεχνογνωσία μας στην αναγνώριση κινδύνων και την αντιμετώπιση περιστατικών , την επιχειρησιακή συνέχεια που παρέχουμε και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε εφαρμόσαμε σύστημα διαχείρισης, βάση του Προτύπου EN ISO 27001:2013 για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών για το οποίο λάβαμε πιστοποίηση από το μεγαλύτερο φορέα διαπίστευσης στην Ελλάδα , την Eurocert.

Τι είναι το ISO 27001

Το ISO / IEC 27001 είναι το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Καλύπτει εμπορικές, κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, και καθορίζει τις απαιτήσεις για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS).
Είναι εξαιρετικά ευεργετικό για κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται πληροφορίες και πρέπει να αποδείξει πόσο καλά αυτές οι πληροφορίες διαχειρίζονται και κατανέμονται.

Ποια είναι τα οφέλη του

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι μεταξύ άλλων:
- Αποδεικνύει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι για την ασφάλεια της πληροφορίας πραγματοποιούνται, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί.
- Αποδεικνύει τη δέσμευση της διοίκησης στην ασφάλεια των πληροφοριών και την συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα.
- Αποδεικνύει ότι ο οργανισμός έχει αξιολογήσει τους κινδύνους κι έχει υλοποποιήσει μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων που έχουν στην ακεραιότητα, διαθεσιμότητα κι εμπιστευτικότητα της πληροφορίας.
- Υιοθετεί την ύπαρξη κατάλληλων ρόλων κι αρμοδιοτήτων σχετικές με την ασφάλεια της πληροφορίας.
- Ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών συνεργατών κι ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης με τη δημιουργία εμπιστοσύνης, τόσο εξωτερικά (αγορά) όσο και εσωτερικά (προσωπικό), με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας.
- Περιορίζει το κόστος από πιθανή απώλεια δεδομένων λόγω εκδήλωσης περιστατικού ασφάλειας.
- Αποτελεί τη βάση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) (EE) 679/2016.

Η συγκεκριμένη διαπίστευση για την BML Security αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση των διαδικασιών που εφαρμόζει για την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων των πελατών της

Για να δείτε την πιστοποίηση πατήστε εδώ 

Για να δείτε την Πολιτική Ασφαλείας της BML Security, πατήστε εδώ