Συστήματα παρακολούθησης με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Αυξημένοι έλεγχοι έχουν παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό σε επιχειρήσεις και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους, από τις κρατικές αρχές με σκοπό τη διερεύνηση της νομιμότητας και της αδειοδότησης των εγκατεστημένων συστημάτων παρακολούθησης στους παραπάνω χώρους.

Βάση του N. 2472/1997 και της οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε όλους τους επαγγελματικούς ή δημόσιους χώρους που υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα καταγραφής, παρακολούθησης και απομακρυσμένης μετάδοσης εικόνας, θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να έχουν τον ειδικό αριθμό αδείας / γνωστοποίησης της Αρχής.

Η παραπάνω γνωστοποίηση του συστήματος θα πρέπει να γίνει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα στα οποία αναλύονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος (όπως πχ. Ο αριθμός των υπαρχόντων καμερών, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων) καθώς επίσης και τα στοιχεία της επιχείρησης με εξ ορισμού υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Έπειτα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών παραλαμβάνεται ο ειδικός αριθμός γνωστοποίησης για την κάθε επιχείρηση, ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένος με την ειδική σήμανση σε περίπτωση ελέγχου.

Προσοχή!!!! Σημαντικό!!!!

  1. Σε περίπτωση ελέγχου στο χώρο είτε από απλή επίσκεψη της αστυνομίας, είτε μετά από καταγγελία κάποιου πελάτη σας στο χώρο, εάν το υπάρχον σύστημα δεν είναι δηλωμένο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχουν το δικαίωμα να κλείσουν την παρακολούθηση στο χώρο και να κατάσχουν τη συσκευή καταγραφής του συστήματος.
  2. Όλες οι κάμερες που υπάρχουν στο χώρο θα πρέπει να είναι συμμορφωμένες βάση της οδηγίας 1/2011 της Αρχής και να παρακολουθούν σημεία για την προστασία των αγαθών της εκάστοτε επιχείρησης.

Η BML Security δίνει την λύση

Το Νομικό τμήμα της εταιρείας μας, παρέχει προς τους πελάτες της τη δυνατότητα της διεκπεραίωσης όλης της απαιτούμενης διαδικασίας για τη γνωστοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης στους επαγγελματικούς χώρους. Έχοντας την κατάλληλη υποδομή στο νομικό μας τμήμα και ως πιστοποιημένοι εγκαταστάτες στα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για λογαριασμό των πελατών μας μέχρι την παραλαβή του ειδικού αριθμού αδείας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

BML Security...φροντίζουμε για τις ανάγκες σας