Τα Video Analytics στην Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης

Τα Video Analytics αποτελούν λειτουργίες των συστημάτων παρακολούθησης οι οποίες  επεξεργάζονται το βίντεο σε πραγματικό χρόνο και το μετατρέπουν σε έξυπνα δεδομένα. Δημιουργούν αυτόματα περιγραφές του τι συμβαίνει στο σε ένα χώρο (πχ. Κακόβουλη ενέργεια) και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αντικειμένων που θα μπορούσαν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως άτομα, οχήματα και άλλα αντικείμενα.

H BML Security πρωτοπορεί στις Υπηρεσίες Ασφαλείας ενσωματώνοντας τα Video Analytics στην Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης.

Εκμεταλευόμενοι τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης των Video Analytics σε συνδυασμό με το εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού του χώρου, το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας της BML Security παρέχει προς τους πελάτες κορυφαίες υπηρεσίες οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού που εξαλείφουν οποιοδήποτε ψευδοσυναγερμό και πιστοποιούν ένα συμβάν στο 100%

Image
Image
Image
Image
Image

Οι λειτουργίες των Video Analytics στην Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη των συστημάτων καταγραφής στο να μπορούν να διαχωρίζουν ένα άτομο από ένα όχημα, ζώο ή αντικείμενο με αποτέλεσμα την αποφυγή ψευδοσυναγερμού και την επιβεβαίωση ενός συμβάντος στο 100%

Tripwire -
Διέλευση γραμμής με κατεύθυνση

Η λειτουργία Tripwire - Διέλευση γραμμής κατά μήκος κατεύθυνσης βασίζεται σε αλγόριθμους που ανιχνεύουν τη διέλευση ενός στόχου σε μια γραμμή προειδοποίησης κατά μήκος μιας προκαθορισμένης κατεύθυνσης.

Όταν ο στόχος που έχει ανιχνευθεί από τις κάμερες διασχίσει τη γραμμή προειδοποίησης κατά μήκος της καθορισμένης κατεύθυνσης, το σύστημα παρακολούθησης θα δημιουργήσει έναν συναγερμό τον οποίο θα αποστείλει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας της BML Security μαζί με την εικόνα του χώρου. Στη συνέχεια οι χειριστές του κέντρου αφού πιστοποιήσουν το συμβάν θα ενημερώσουν άμεσα τις κρατικές αρχές (πχ. Αστυνομία) δίνοντας ακριβής πληροφορίες.

Image
Image

Intrusion -
Εισβολή σε ορισμένη περιοχή

Η λειτουργία Intrusion – Εισβολή σε μία ορισμένη περιοχή χρησιμοποιεί αλγόριθμους που ανιχνεύουν την εισβολή ενός στόχου σε μια ορισμένη περιοχή

Όταν ο στόχος που έχει ανιχνευθεί από τις κάμερες πραγματοποιήσει εισβολή σε μια ορισμένη περιοχή, το σύστημα παρακολούθησης θα δημιουργήσει έναν συναγερμό τον οποίο θα αποστείλει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας της BML Security μαζί με την εικόνα του χώρου. Στη συνέχεια οι χειριστές του κέντρου αφού πιστοποιήσουν το συμβάν θα ενημερώσουν άμεσα τις κρατικές αρχές (πχ. Αστυνομία) δίνοντας ακριβής πληροφορίες.

People Counting -
Καταμέτρηση ατόμων

Το People Counting – Καταμέτρηση ατόμων είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιούν ορισμένες κάμερες με ειδικά σχεδιασμένους αλγόριθμους για να μετρήσουν αυτόματα και δυναμικά τη ροή πελατών μέσα από μια πόρτα ή μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Η τεχνολογία επιτρέπει ειδοποιήσεις όταν ο αριθμός των ατόμων σε ένα συγκεκριμένο χώρο (κατάστημα, γραφείο, εμπορικό κέντρο κ.α) φτάσει το όριο. Η ασφάλεια του πλήθους μπορεί στη συνέχεια να διασφαλιστεί περιορίζοντας τον αριθμό των επισκεπτών.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν ένα συναγερμό ή μια ειδοποίηση όταν ο αριθμός των ατόμων στην ουρά ή ο χρόνος αναμονής κάθε ατόμου υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί από τους υπευθύνους των καταστημάτων.

Image
Image

Perimeter Protection -
Περιμετρική Προστασία

Με την Περιμετρική Προστασία – Perimeter Protection να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε ανεπιθύμητους εισβολείς, η BML Security παρέχει μέσω του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων και της Υπηρεσίας Οπτικής Επιβεβαίωσης, αποτελεσματικότητα και ακρίβεια στην προστασία ενός χώρου μέσα από μία πληθώρα σεναρίων και λύσεων για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες των Video Analytics,  τα συστήματα καταγραφής σε συνδυασμό με τα συστήματα συναγερμού έχουν τη δυνατότητα να παράγουν με ακρίβεια ένα προσυναγερμό για την έγκαιρη αποτροπή μιας κακόβουλης ενέργειας (πχ. Διάρρηξη) καταγράφοντας λεπτομέρειες του συμβάντος την κατάλληλη στιγμή και γρηγορότερη απόκριση από τους χειριστές του 24ωρου Κεντρικού Σταθμού

Συνδεθείτε άμεσα στο 24ωρο Κέντρο Λήψης της BML Security
Ενεργοποιήστε την Υπηρεσία Οπτικής Επιβεβαίωσης και

μείνετε ασφαλής για πάντα!!!!