Οι υπηρεσίες Περιοδικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Συστημάτων Ασφαλείας, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να λειτουργεί, όπως έχει προβλεφθεί από τον Κατασκευαστή και για όλη την προβλεπόμενη από αυτόν διάρκεια λειτουργίας του, λαμβάνοντας υπ όψιν τη σύνηθες φθορά, την παλαιότητα και τον συνολικό πραγματικό χρόνο λειτουργίας του.

BML 203374209

Τι περιλαμβάνει η περιοδική συντήρηση?

Technical Support icons 04

Αντικατάσταση μπαταριών της κεντρικής μονάδας και της εξωτερικής σειρήνας και έλεγχο λειτουργίας , καθώς επίσης και των ασύρματων αισθητηρίων στην περίπτωση που υπάρχουν

Technical Support icons 01

Καθαρισμός αισθητηρίων συστήματος (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης κ.λ.π.) και έλεγχος καλής λειτουργίας τους

Technical Support icons 03

Αναβάθμιση λογισμικού (firmware) της κεντρικής μονάδας και των περιφερειακών modules του συστήματος στις τελευταίες εκδόσεις τους

Technical Support icons 02

Έλεγχος επικοινωνίας των αισθητηρίων και των περιφερειακών module με το κεντρικό σύστημα

Technical Support icons 05

Αποστολή σημάτων και έλεγχος επικοινωνίας του συστήματος με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης & Διαχείρισης Σημάτων για την ομαλή λειτουργία του

Technical Support icons 02

Έλεγχος και StressTest (δοκιμή με προσημείωση πραγματικών συνθηκών) του συστήματος για την μέτρηση γρήγορης ανταπόκρισης και διαπίστωσης καλής λειτουργίας

Η περιοδική συντήρηση βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Η συντήρηση ενός συστήματος συναγερμού είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του και πρέπει να πραγματοποιείται στους χρόνους που ορίζει ο κατασκευαστής του συστήματος και ανάλογα το βαθμό ασφάλειας του συστήματος (GRADE 1-4) . Αυτό τονίζεται και αναγράφεται στην Ευρωπαική οδηγία ασφάλειας EN50131-7 στο κεφάλαιο Οδηγίες εφαρμογής-εγκατάστασης των συστημάτων. Με βάση την παραπάνω οδηγία οι συντηρήσεις και οι τεχνικοί έλεγχοι στα εγκατεστημένα συστήματα συναγερμού πρέπει να πραγματοποιούνται αναλυτικά:

Για τα συστήματα με βαθμό ασφάλειας

GRADE 1

 

Μία επίσκεψη το χρόνο

Για τα συστήματα με βαθμό ασφάλειας

GRADE 2

 

Δύο επισκέψεις το έτος ή μία επίσκεψη και ένας απομακρυσμένος έλεγχος

Για τα συστήματα με βαθμό ασφάλειας

GRADE 3

 

Δύο επισκέψεις το έτος ή μία επίσκεψη και ένας απομακρυσμένος έλεγχος

Για τα συστήματα με βαθμό ασφάλειας

GRADE 4

 

Δύο επισκέψεις το έτος

tool

Να θυμάστε πάντα!!!

Η συντήρηση του συστήματος είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του συστήματος

Θέλω να κάνω συντήρηση

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν δεν κάνω συντήρηση?

Η έλλειψη συντήρησης ενός συστήματος συναγερμού, βάζει σε κινδύνους την αξιόπιστη λειτουργία του συναγερμού καθώς και την προστασία του χώρου σας και της περιουσίας σας. Αναφορικά κάποιοι από τους κινδύνους που δημιουργούνται είναι:

Κίνδυνος σε περίπτωση διάρρηξης να μην παρέχει επαρκή κάλυψη ο συναγερμός

Ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα που έχει παρατηρηθεί είναι η μη σωστή και επαρκή κάλυψη του συναγερμού σε περίπτωση διαρρήξεων, η οποία προκαλείται από την έλλειψη ή την κακή συντήρηση του συστήματος

Κίνδυνος πρόκλησης τεχνικού προβλήματος

Η έλλειψη συντήρησης μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση του συστήματος συναγερμού και την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση της σειρήνας, στην οποία περίπτωση δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάποια ενέργεια γιατί το πληκτρολόγιο είναι ανενεργό . Να σημειώσουμε επίσης την πιθανότητα τα παραπάνω να συμβούν σε ώρες που θα λείπετε από το χώρο.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή φωτιάς

Η έλλειψη συντήρησης μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή βλάβη στο κεντρικό σύστημα ακόμα και πυρκαγιά , τα οποία θα επιφέρουν υψηλά κόστη ζημιών και ανεπανόρθωτες βλάβες στο χώρο σας

Παύση της εγγύησης του συστήματος

Η συντήρηση ενός συστήματος συναγερμού είναι απαραίτητη και αναγκαία για την ισχύ της εγγύησης των υλικών που απαρτίζουν ένα σύστημα. Η έλλειψη ή η κακή συντήρηση δημιουργεί τεχνικά προβλήματα και βλάβες σε ένα υλικό το οποίο μελλοντικά δεν θα μπορεί να καλυφθεί από την εργοστασιακή εγγύηση.

Service Alert

Η BML Security μέσω της υπηρεσίας Service Alert ενημερώνει τους πελάτες της για την περιοδική συντήρηση του συστήματος ασφαλείας τους μέσω email και SMS τη χρονική διάρκεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η υπηρεσία Service Alert παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους πελάτες της εταιρείας για την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών . Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο το κόστος της συντήρησης του συστήματος ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του συστήματος

Θέλω να μάθω πότε πρέπει να κάνω service

Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε την ημερομηνία της επόμενης συντήρησης του συστήματος σας , μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα ενημέρωσης Service και η BML Security θα σας ενημερώσει άμεσα για την ημερομηνία μέσω email ή μέσω SMS

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input