Οι Υπηρεσίες Περιπολικής Κάλυψης παρέχονται με κατάλληλα εξοπλισμένα και επανδρωμένα από ένστολο προσωπικό ασφαλείας, περιπολικά οχήματα.

Ο Αρχιφύλακας και ο Επόπτης είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον εκάστοτε φύλακα ενώ σε συνεργασία με τον Κέντρο Λήψης Σημάτων πραγματοποιούν πλήρεις προληπτικούς ελέγχους στους φυλασσόμενους χώρους με στόχο την ανίχνευση και την αντιμετώπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταστάσεων κινδύνου

Οι έλεγχοι καταγράφονται από ηλεκτρομαγνητικά σημεία ελέγχου τα οποία τοποθετούνται στον χώρο σας με δική μας επιβάρυνση. Στο τέλος κάθε μήνα λαμβάνετε αναλυτική μηχανογραφημένη κατάσταση με τους καταγεγραμμένους ελέγχους.

Image

Άμεσα

Γρήγορα

Υπεύθυνα

Image

Ανίχνευση και αντιμετώπιση

-απειλής
-πυρκαγιάς
-πλημμύρας
-διαρροής
-κλοπής
-αναρμόδιας εισόδου
-βανδαλισμού

Κέντρο επιχειρήσεων

Μετά από ανάλυση των περιοχών που επιχειρούμε και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στο χρονικό προσδιορισμό της άμεσης επέμβασης, (περιοχή, δρόμοι διαφυγής, κίνηση στον δρόμο), επιλέγονται τα σημεία που εξυπηρετούν τους συνδρομητές μας, ώστε να ελαχιστοποιούμε το χρόνο Άμεσης Επέμβασης σε περίπτωση σήματος κινδύνου, από το σύστημα συναγερμού του κάθε συνδρομητή.

Image