Οι Υπηρεσίες Άμεσης Επέμβασης παρέχονται συνδυαστικά με το Κέντρο λήψης Σημάτων σε ένα φυλασσόμενο χώρο κατά τις βραδινές κυρίως ώρες

Στην περίπτωση που ληφθεί οποιοδήποτε σήμα κινδύνου από το σύστημα συναγερμού του χώρου , παράλληλα με την ενημέρωση των κρατικών αρχών (αστυνομία) , κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα καταφθάνουν και επεμβαίνουν άμεσα στον φυλασσόμενο χώρο αναφέροντας τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποίησαν.

Εφόσον επιβεβαιωθεί παραβίαση του χώρου, το πλήρωμα του περιπολικού παραμένει και φυλάει τον χώρο μέχρι την άφιξη των υπευθύνων και της αστυνομίας

Image

Άμεσα

Γρήγορα

Υπεύθυνα

Image

Στόλος οχημάτων

Στόλος οχημάτων patrol με προσωπικό φύλαξης αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη , ειδική στολή και εξοπλισμό τελευταίας τσχνολογίας.

Τα οχήματα μας είναι άμεσα διαθέσιμα να επέμβουν σε περίπτωση κινδύνου στον φυλασσόμενο χώρο και να παραμείνουν εκεί μέχρι να καταφθάσει η αστυνομία.

Κέντρο επιχειρήσεων

Μετά από ανάλυση των περιοχών που επιχειρούμε και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στο χρονικό προσδιορισμό της άμεσης επέμβασης, (περιοχή, δρόμοι διαφυγής, κίνηση στον δρόμο), επιλέγονται τα σημεία που εξυπηρετούν τους συνδρομητές μας, ώστε να ελαχιστοποιούμε το χρόνο Άμεσης Επέμβασης σε περίπτωση σήματος κινδύνου, από το σύστημα συναγερμού του κάθε συνδρομητή.

Image