H BMLSECURITY παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης της ζωής και της περιουσία σας. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει τον πλέον σύγχρονο σταθμό λήψεως και διαχείρισης σημάτων επείγουσας ανάγκης και λειτουργικών προβλημάτων από τον συναγερμό σας ο οποίος λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Η BMLSECURITY κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα στο χώρο της ασφάλειας έχει δημιουργήσει τις υποδομές εκείνες που καλύπτουν όλο το φάσμα λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών προερχόμενες από τα συστήματα αυτά, με την χρήση εκσυγχρονισμένων δεκτών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα επικοινωνίας με τα συστήματα ασφαλείας σε όλους τους σύγχρονους τρόπους μετάδοσης(IP/GSM/GPRS).

Το εξελιγμένο λογισμικό εγκατεστημένο σε servers τελευταίας γενιάς αναλαμβάνει την αυτόματη και άμεση επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, με αποτέλεσμα την λήψη των δεδομένων σε “πραγματικό” χρόνο και την αξιοποίηση τους για την ιδανική παροχή υπηρεσιών προς όφελος της δικής σας ασφάλειας.

 

Πιο αναλυτικά, τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει ο κεντρικός σταθμός της BML Security και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών της, έχουν ως εξής:

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε ραντεβού για μελέτη του χώρου σας και αξιολόγηση των αναγκών σας.

Please let us know your name.
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Invalid Input
Invalid Input

Τεχνολογία και άρτια υποδομή

Ο 24ωρος σταθμός λήψης σημάτων που παρέχει η BML Security προς τους πελάτες μας υλοποιήθηκε με βάση ειδική μελέτη και με τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η λειτουργία του επιτηρείται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του ΕΜΠ και διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

Άμεση τηλεφωνική ενημέρωση

Απόλυτη προστασία δεδομένων

Πιστοποιημένες υπηρεσίες ασφαλείας

 

Γιατί να μας επιλέξετε

 

Σήμα Διάρηξης

Σήμα Διάρηξης

Αναγνώριση της ζώνης που παραβιάστηκε, ειδοποίηση της Άμεσου Δράσης (100) και ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει.

Σήμα Φωτιάς

Σήμα Φωτιάς

Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής (199) και του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει.

Σήμα Απειλής & Ενέδρας

Σήμα Απειλής & Ενέδρας

Ειδοποίηση της Άμεσου Δράσης (100) και ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει.

Σήμα Αφόπλισης Υπό Απειλή

Σήμα Αφόπλισης Υπό Απειλή

Ειδοποίηση της Άμεσου Δράσης (100) και ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει.

Σήμα Διακοπής Σταθερής Τηλεφωνικής Γραμμής

Σήμα Διακοπής Σταθερής Τηλεφωνικής Γραμμής*

Ενημέρωση του πελάτη το συντομότερο στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει *(Απαιτείται GSM/GPRS).

Σήμα Ιατρικής Ανάγκης

Σήμα Ιατρικής Ανάγκης

Άμεση ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει για αυτή την περίπτωση (συγγενείς, προσωπικός γιατρός κλπ).

Σήμα Ανίχνευσης

Σήμα Ανίχνευσης

Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής και του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης εφόσον το σύστημα έχει προγραμματιστεί να ανιχνεύει αύξηση/μείωση θερμοκρασίας, επιπέδων υγρασίας καθώς και διαρροή γκαζιού ή νερού.

Σήμα Παραβίασης Συστήματος

Σήμα Παραβίασης Συστήματος

Ειδοποίηση της Άμεσου Δράσης (100) και ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει.

Επιπλέον στο βασικό πακέτο υπηρεσιών

Σήμα Διακοπής Ρεύματος

Σήμα Διακοπής Ρεύματος

Μετά την πάροδο 150 λεπτών* και αφού δεν έχει επανέλθει το ρεύμα ενημερώνεται ο υπεύθυνος του χώρου *(εκτός και έχει ζητηθεί άμεση ενημέρωση).

Σήμα Πτώσης Μπαταρίας

Σήμα Πτώσης Μπαταρίας

Άμεση ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει.

Σήμα Ελέγχου Συστήματος

Σήμα Ελέγχου Συστήματος - 24ωρο TEST

Αν το σήμα test δεν ληφθεί την προκαθορισμένη ώρα που έχει οριστεί ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης.

Μηνιαία αναφορά ροής σημάτων

Μηνιαία αναφορά ροής σημάτων

Κάθε μήνα ο συνδρομητής μπορεί να παραλαμβάνει στο e-mail του, ανάλυση της ροής των σημάτων που έχει λάβει το κέντρο μαζί με όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Επιπρόσθετες προτεινόμενες υπηρεσίες

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Ελέγχουμε καθημερινά και σας ενημερώνουμε άμεσα για παραβιάσεις ωραρίου λειτουργίας, είσοδο χρηστών σε μη εργάσιμες ώρες, καθυστέρηση όπλισης του συστήματος ασφαλείας.

Καθυστέρηση αφόπλισης στην έναρξη του ωραρίου: (το πρωί)
Καθυστέρηση όπλισης (υπενθύμιση) στην λήξη του ωραρίου: (το βράδυ)
Είσοδο εξουσιοδοτημένων χρηστών στην επιχείρησή σας (επίπεδο ασφαλείας) σε χρόνο εκτός ωραρίου λειτουργίας, δηλαδή νύχτες, σαββατοκύριακα, αργίες.

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Υπηρεσίες Σύνδεσης Μ2Μ

Υπηρεσίες Σύνδεσης Μ2Μ

Στη BML Security, σας παρέχουμε σε προνομιακή τιμή, κάρτες GLOBAL SIM δεδομένων (Data) για την λειτουργία των GPRS Communication Module και την ασύρματη και αδιάλειπτη επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Η Global Sim είναι μια κάρτα που έχει την μοναδική δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τους τρεις παρόχους κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, CQSMOTE, WIND). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επικοινωνία του συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων δεν «KOBETAI» ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι η παραπάνω τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως στον τραπεζικό κλάδο όπου οι ανάγκες ασφάλειας είναι στο μέγιστο βαθμό.

Υπηρεσία High Control Security

Συνεχόμενη επικοινωνία του συναγερμού με το κέντρο λήψεων σημάτων για την προστασία του χώρου σε περίπτωση που κάποιος διαρρήκτης κάνει Jamming και κόψει και το σταθερό τηλέφωνο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Παρακολούθηση της επικοινωνίας του συναγερμού με το κέντρο κάθε 3 λεπτά* (μέσω GPRS-INTERNET) και τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης για διακοπή επικοινωνίας.
Σε διακοπή της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής-διακοπή η χάσιμο του σήματος GSM/GPRS η INTERNET και τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης για διακοπή επικοινωνίας.
Ενεργοποίηση λειτουργίας GSM SERVICE FAILULE όπου στην περίπτωση που θα χαθεί το σήμα GSM/GPRS θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στην περίπτωση που είναι οπλισμένος.
Ενεργοποίηση λειτουργίας TLF (Telephoning Line Failure) όπου στην περίπτωση που θα χαθεί το τηλεφωνικό σήμα θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στην περίπτωση που είναι οπλισμένος.
*Αναλόγως τη σύμβαση του πελάτη με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Υπηρεσία High Control Security

Υπηρεσία WatchNow Security

Υπηρεσία WatchNow Security

Οπτική πιστοποίηση συναγερμού μέσω συστήματος παρακολούθησης καμερών

Ο 24ωρος Σταθμός που διαθέτει η BML Security στους πελάτες της είναι εξοπλισμένος με δέκτες μεταφοράς εικόνας από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στον προστατευόμενο χώρο.
Έτσι, ο χειριστής του Σταθμού κατά τη σήμανση συναγερμού σε προστατευόμενο χώρο μπορεί να λάβει άμεσα και εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ζώνη από την οποία έγινε η διάρρηξη. Οπότε ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αν στη περιοχή που λαμβάνει εικόνα πραγματοποιείται διάρρηξη.