Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού μέσω του συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και απομακρυσμένης μετάδοσης εικόνας του χώρου.

Ο 24ωρος Σταθμός που διαθέτει η BML Security στους πελάτες της είναι εξοπλισμένος με δέκτες μεταφοράς εικόνας από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στον προστατευόμενο χώρο. Έτσι, ο χειριστής του Σταθμού κατά τη σήμανση συναγερμού σε προστατευόμενο χώρο μπορεί να λάβει άμεσα και εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ζώνη από την οποία έγινε η διάρρηξη. Οπότε ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αν στη περιοχή που λαμβάνει εικόνα πραγματοποιείται διάρρηξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε ραντεβού για μελέτη του χώρου σας και αξιολόγηση των αναγκών σας.

Please let us know your name.
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Invalid Input
Invalid Input

Ενέργειες του Κέντρου Λήψης Σημάτων

Ενέργειες του Κέντρου Λήψης Σημάτων

Έλεγχος της κάμερας που αντιστοιχεί στη ζώνη από την οποία δόθηκε συναγερμός.

Σύνδεση με τις υπόλοιπες κάμερες του χώρου.

Ενημέρωση της Άμεσης Δράσης για το συμβάν, περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την λαμβανόμενη εικόνα.

Ενημέρωση του συνδρομητή για το συμβάν, περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την λαμβανόμενη εικόνα.

Προσοχή! Για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται:

Να υπάρχει Back-up υποστήριξη με εφεδρική λειτουργία (UPS) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η οποία θα καλύπτει το router του παρόχου και το πλήρες σύστημα των καμερών.

Ελάχιστη ταχύτητα 1MB upload από τον χώρο που είναι τοποθετημένες οι κάμερες.

Σύμφωνη γνώμη (εγγράφως) του πελάτη ότι το Κ.Λ.Σ θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις κάμερες οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο.

Θα υπάρχει σύνδεση μέσω Static IP ή μέσω Host Name.

Το σύστημα καμερών θα πρέπει να είναι δηλωμένο στην αρχή προστασίας δεδομένων.

WatchNow Security

Γνωρίστε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες σύνδεσης M2M

Στη BML Security, σας παρέχουμε σε προνομιακή τιμή, κάρτες GLOBAL SIM δεδομένων (Data) για την λειτουργία των GPRS Communication Module και την ασύρματη και αδιάλειπτη επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Η Global Sim είναι μια κάρτα που έχει την μοναδική δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τους τρεις παρόχους κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, CQSMOTE, WIND). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επικοινωνία του συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων δεν «KOBETAI» ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι η παραπάνω τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως στον τραπεζικό κλάδο όπου οι ανάγκες ασφάλειας είναι στο μέγιστο βαθμό.

Υπηρεσίες σύνδεσης M2M

Υπηρεσία High Control Security

Υπηρεσία High Control Security

Συνεχόμενη επικοινωνία του συναγερμού με το κέντρο λήψεων σημάτων για την προστασία του χώρου σε περίπτωση που κάποιος διαρρήκτης κάνει Jamming και κόψει και το σταθερό τηλέφωνο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Παρακολούθηση της επικοινωνίας του συναγερμού με το κέντρο κάθε 3 λεπτά* (μέσω GPRS-INTERNET) και τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης για διακοπή επικοινωνίας.
Σε διακοπή της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής-διακοπή η χάσιμο του σήματος GSM/GPRS η INTERNET και τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη στα τηλέφωνα ανάγκης για διακοπή επικοινωνίας.
Ενεργοποίηση λειτουργίας GSM SERVICE FAILULE όπου στην περίπτωση που θα χαθεί το σήμα GSM/GPRS θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στην περίπτωση που είναι οπλισμένος.
Ενεργοποίηση λειτουργίας TLF (Telephoning Line Failure) όπου στην περίπτωση που θα χαθεί το τηλεφωνικό σήμα θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στην περίπτωση που είναι οπλισμένος.

*Αναλόγως τη σύμβαση του πελάτη με το Κέντρο Λήψης Σημάτων

Συμπληρωματικά μέτρα

Αναβαθμίστε το σύστημα ασφαλείας σας με προσθήκη εξωτερικής περιμετρικής κάλυψης.

Τοποθετήστε επιπλέον εξωτερική σειρήνα.

Ενημερώστε μας σε κάθε αλλαγή στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας σας.

Έχετε στην κατοχή σας πάντα ένα ασύρματο μπουτόν πανικού.

Φροντίστε να θυμάστε τον κωδικό απειλής.

 Συμπληρωματικά μέτρα