Η ύπαρξη ενός οποιουδήποτε συστήματος συναγερμού στο χώρο θεωρητικά είναι ένα μέσο για την προστασία του από τις περιπτώσεις κλοπής. Η εξέλιξη και εξειδίκευση όμως των διαρρηκτών τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα των επίγειων επικοινωνιών με τις συνεχείς αλλαγές από τους παρόχους και τις αναβαθμίσεις των δικτύων, δημιούργησαν σε Ευρωπαϊκό σύνολο την ανάγκη του καθορισμού της ασφάλειας ενός χώρου σε βαθμίδες ασφάλειας (GRADE) ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται μέσα από την Ευρωπαϊκή οδηγία EN50131. Μέσα από αυτήν την οδηγία καθορίστηκε και ο χαρακτηρισμός πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας με προτροπή σε όλες τις κατασκευάστριες εταιρίες και τους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας να συμμορφωθούν σε αυτό και να συμβάλουν έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι απροσπέλαστοι από τους επίδοξους διαρρήκτες.

Ένα πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας δεν είναι απλά ένα σύστημα συναγερμού που αποτελείται από απλούς ανιχνευτές κίνησης και μαγνητικές επαφές στα παράθυρα και τις πόρτες του χώρου, είναι ένα σύνολο υλικών που συλλειτουργούν και αντικαθιστούν το ένα το άλλο εξασφαλίζοντας τη σίγουρη προστασία του χώρου και την επικοινωνία του με τις κρατικές αρχές σε περίπτωση κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνθήκες όπλισης STAY ή SLEEP που χρησιμοποιούμε όταν είμαστε παρόντες στο χώρο, οι ανιχνευτές κίνησης απενεργοποιούνται και η τύχη της περιουσίας μας αφήνεται στις εγκατεστημένες μαγνητικές επαφές μόνο, οι οποίες δεν έχουν καμία πιστοποίηση και είναι εύκολα προσπελάσιμες)

Τέλος, η ύπαρξη παλιών συστημάτων καθώς επίσης και μη επώνυμων δημιούργησε ένα μεγαλύτερο πεδίο δράσης στους διαρρήκτες και αύξησε τις κλοπές κατακόρυφα.

Πιστοποιήστε το σύστημα ασφαλείας σας

Η BML Security σε αντίθεση με άλλες εταιρείες στο χώρο της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN50131 και τοποθετεί πιστοποιημένα συστήματα ασφαλείας εξ ολοκλήρου της κατασκευάστριας εταιρίας PARADOX , καθώς επίσης σας δείχνει και τους τρόπους να πιστοποιήσετε το υπάρχον σύστημα ασφαλείας σας και να δημιουργηθεί ένας πραγματικά προστατευμένος χώρος.

Αναβαθμίστε το παλιό σας σύστημα

Αναβαθμίστε το παλιό σας σύστημα

Η ύπαρξη συστημάτων παλιάς τεχνολογίας καθώς επίσης και μη επώνυμων σε χώρους δεν παρέχει προστασία του χώρου , αντιθέτως δημιουργεί ευάλωτους χώρους σε κακόβουλες ενέργειες.

Η εξέλιξη των διαρρηκτών τα τελευταία χρόνια καθιστά τα υπάρχοντα συστήματα δεκαετίας αδύναμα στο να προστατέψουν σωστά το χώρο αφού δεν έχουν τις απαραίτητες για την εποχή μας δικλείδες ασφαλείας. Από την άλλη μεριά τα μη επώνυμα συστήματα ( τα οποία είναι αρκετά οικονομικά στην αγορά τους ) παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα με αποτέλεσμα τους ψευδείς συναγερμούς ή τη μη σωστή ανταπόκριση τους σε πραγματική περίπτωση κινδύνου.

Η BML Security σας προτείνει να αναβαθμίσετε το υπάρχον σύστημα σας είτε είναι προηγούμενης τεχνολογία ή μη επώνυμο με ένα σύστημα νέας γενιάς της PARADOX που πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας

Τοποθετήστε πιστοποιημένους ανιχνευτές

Οι ανιχνευτές κίνησης προηγούμενης τεχνολογίας , καθώς επίσης και οι ανιχνευτές “no Name” που υπάρχουν εγκατεστημένοι σε διάφορα συστήματα δημιουργούν αρκετά κενά στην σωστή κάλυψη ενός χώρου.

Η εξέλιξη στους ανιχνευτές κίνησης έχει επιφέρει νέα χαρακτηριστικά και έχει υιοθετήσει και νέες τεχνολογίες στη λειτουργία τους για την προστασία του χώρου σας. Οι νέοι ψηφιακοί ανιχνευτές τριπλής τεχνολογίας ενσωματώνουν λειτουργίες Antimasking και SeeTrue με επίπεδο ασφάλειας GRADE III , πράγμα που τους καθιστά απόλυτα αξιόπιστους στην ανίχνευση σε περίπτωση κρούσματος , ενώ με τα αυτόματα παλμικά συστήματα που διαθέτουν και τη λειτουργία PET αποφεύγουν στο μέγιστο τη δημιουργία ψευδοσυναγερμών.

Η εταιρεία μας προτείνει την αντικατάσταση των υπαρχόντων σας ανιχνευτών κίνησης με πιστοποιημένους ψηφιακούς ανιχνευτές εσωτερικού χώρου νέας γενιάς για τη σωστή προστασία του χώρου σας

Τοποθετήστε πιστοποιημένους ανιχνευτές

Εγκαταστήστε GPRS Module

Εγκαταστήστε GPRS Module

Η επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας με το κέντρο λήψης σημάτων είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και δυστυχώς αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα της ασφάλειας.

Οι αλλαγές στο τοπίο των σταθερών επίγειων τηλεφωνικών γραμμών και η εξάρτηση τους πλήρως από την συσκευή router , η οποία είναι ευάλωτη στις διακοπές ρεύματος , καθώς επίσης η εξέλιξη των διαρρηκτών στον τρόπο δράσης τους , οι οποίοι στην προσπάθεια τους να εισβάλουν σε έναν χώρο, προσπαθούν να παρακάμψουν το σύστημα ασφαλείας με σύνηθες το φαινόμενο να κόβουν την γραμμή του σταθερού τηλεφώνου και αποτέλεσμα την απώλεια επικοινωνίας του συστήματος με τον Κεντρικό Σταθμό.

Προκειμένου να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω ενδεχόμενα, σας προτείνουμε την εγκατάσταση ενός GPRS Communication Module , το οποίο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και λειτουργεί ως κύριος τρόπος επικοινωνίας του συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων

Δείτε περισσότερα

Τοποθετήστε εξωτερικά αισθητήρια

Πολλά κρούσματα τον τελευταίο καιρό αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου οι διαρρήκτες χτύπησαν τη λεία τους παρουσία των ιδιοκτητών γιατί πολύ απλά τα συστήματα αυτά δεν ήταν οπλισμένα ή ήταν στις οπλίσεις STAY & SLEEP στις οποίες απενεργοποιούνται τα ραντάρ έχοντας οπλισμένες μόνο τις μαγνητικές επαφές

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούν ένα αισθητήριο το οποίο συμβάλει στην προστασία ενός χώρου , όμως δεν αποτελούν πιστοποιημένο αισθητήριο ικανό να τους αποτρέψει.

Με στόχο την πληρέστερη προστασία του χώρου σας ώστε ο διαρρήκτης να γίνει αντιληπτός πριν φτάσει μέσα στο κτήριο και πριν κάνει ζημιά στην προσπάθεια του να παραβιάσει πόρτες και παράθυρα, σας προτείνουμε να εγκατασταθούν εξωτερικά αισθητήρια νέας γενιάς, τα οποία παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας καθώς διαθέτουν τεχνολογία ANTIMASKING και ο αλγόριθμος ανίχνευσης βασίζεται σε 2 τετραπλούς πυροηλεκτρικούς ανιχνευτές και 2 μικροκομματικούς ανιχνευτές, οι οποίοι τους καθιστούν από τους πιο αξιόπιστους ανιχνευτές εξωτερικού χώρου παγκοσμίως.

Δείτε περισσότερα

Τοποθετήστε εξωτερικά αισθητήρια 

Εγκαταστήστε Αντιβανδαλιστικές σειρήνες 

Εγκαταστήστε Αντιβανδαλιστικές σειρήνες

Η εξωτερική σειρήνα ενός συστήματος συναγερμού είναι το δεύτερο σημείο που χτυπούν οι διαρρήκτες στην προσπάθεια τους να εισέλθουν σε ένα χώρο.

Η ύπαρξη εξωτερικών σειρήνων παλαιάς τεχνολογίας ή κατασκευασμένων σε χώρες όπως η Κίνα (οικονομικές) δημιουργεί τεράστια κενά στην προστασία ενός χώρου μιας και οι συγκεκριμένες δεν διαθέτουν προστασία σε περίπτωση βανδαλισμού.

Η εταιρεία μας προτείνει την τοποθέτηση εξωτερικών αυτοτροφοδοτούμενων & αυτοπροστατευόμενων σειρήνων με 2 ενδεικτικά λειτουργίας Led υψηλής έντασης, και 1 φάρου, οι οποίες διαθέτουν λειτουργία anti-tamper για προστασία αποκόλλησης από τον τοίχο και προστασία ανοίγματος καπακιού – βανδαλισμός, καθώς είναι πιστοποιημένες με τα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ50081-1 και ΕΝ50082-1

επίσης φροντίστε

Για την περιοδική συντήρηση του συστήματος

Η Περιοδική Συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας, ώστε ο Εξοπλισμός να μπορεί να λειτουργεί, όπως έχει προβλεφθεί από τον Κατασκευαστή και για όλη την προβλεπόμενη από αυτόν διάρκεια λειτουργίας του, ενόψει της συνήθους φθοράς αυτού, της παλαιότητας και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους.
Η περιοδική συντήρηση του συστήματος γίνεται κάθε 24 μήνες, και περιλαμβάνει αντικατάσταση των μπαταριών όλων των περιφερειακών εξαρτημάτων του συστήματος, πλήρη έλεγχο των λειτουργιών, έλεγχο και αντικατάσταση μαγνητικών επαφών που έχουν φθαρεί, έλεγχο και καθάρισμα των ανιχνευτών κίνησης και αντικατάσταση εφόσον κριθεί αναγκαίο του εξωτερικού καλύμματος της σειρήνας ώστε να φαίνεται ότι το σύστημα είναι καινούριο αποθαρρύνοντας επίδοξους διαρρήκτες.

Για την περιοδική συντήρηση του συστήματος

Για την σύνδεση του στο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Για την σύνδεση του στο Κέντρο Λήψης Σημάτων

H BML SECURITY παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης της ζωής και της περιουσία σας. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει τον πλέον σύγχρονο σταθμό λήψεως και διαχείρισης σημάτων επείγουσας ανάγκης και λειτουργικών προβλημάτων από τον συναγερμό σας ο οποίος λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.
Ο 24ώρος κεντρικός σταθμός που διαθέτουμε είναι ο μοναδικός που υλοποιήθηκε με βάση ειδική μελέτη και με τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η λειτουργία του επιτηρείται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του ΕΜΠ και διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.