Η τεχνική μελέτη ενός χώρου. Απαραίτητη και υποχρεωτική.

Η μελέτη του χώρου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού και την πλήρη προστασία σας από όλα τα πιθανά σενάρια διάρρηξης. Με βάση της Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας κάθε εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος συναγερμού πρέπει να βασίζεται σε τεχνική μελέτη, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκαταστάτη , ο οποίος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες και από τους επίσημους φορείς (ISO) και να περιέχει απαραίτητα κάποια βασικά σημεία για την ασφάλεια του κάθε χώρου. 

Ποια σημεία όμως είναι αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν σε μια τεχνική μελέτη και πως να τα εντοπίζετε; Πώς μπορείτε όμως να αξιολογήσετε επαρκώς μια μελέτη για το σπίτι σας που γίνεται από μια εταιρία Συστημάτων Ασφαλείας; Πώς μπορείτε να κρίνετε αν έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι σημαντικοί παράγοντες; Τι πρέπει να περιέχει η μελέτη αυτή;

1.Αριθμός αδείας εγκαταστάτη.

Ο αριθμός αδείας που διαθέτει ο εγκαταστάτης από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να αναγράφεται στην Τεχνική Μελέτη – Οικονομική Προσφορά που θα σας παραδώσει. Υποχρεωτικά η μελέτη χώρου πρέπει να γίνει από επαγγελματία Μηχανικό με ειδική άδεια εγκατάστασης Ι.Ε.Π.Υ.Α. Βάσει εκτιμήσεων και ερευνών, στην αγορά σήμερα, πάνω από το 65% των εταιριών εγκατάστασης δεν διαθέτουν την προαναφερόμενη ειδική άδεια. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι εταιρίες αυτές έχουν λίγα χρόνια παρουσίας στο αντικείμενο και δεν έχουν επαρκή εμπειρία και τεχνική κατάρτιση για να ολοκληρώσουν μια εγκατάσταση, από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την υλοποίησή της, καλύπτοντας αποτελεσματικά τον ιδιοκτήτη από όλα τα πιθανά σενάρια διάρρηξης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει απαραίτητα, να ζητάτε την άδεια εγκατάστασης και να προσέχετε να αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά ή στην μελέτη που θα παραλάβετε.

2. Πιστοποιήσεις ISO και εγκατάστασης

Είναι απαραίτητο ο εγκαταστάτης να έχει πιστοποιηθεί κατά αρχήν από τις κατασκευάστριες εταιρείες . Αυτό σημαίνει ότι έχει παρακολουθήσει όλη την εκπαίδευση που αφορά την τοποθέτηση των υλικών που σας προτείνει καθώς επίσης ότι έχει και την τεχνογνωσία των συγκεκριμένων υλικών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 για τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει όσον αφορά τις υπηρεσίες που σας παρέχει (μελέτη, εγκατάσταση, υποστήριξη) καθώς και ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Όλες οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική μελέτη που θα σας παραδώσει και να είναι διαθέσιμες προς εσάς άμεσα στην περίπτωση που τις ζητήσετε. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που αναφέρουν ότι διαθέτουν πιστοποιήσεις ISO που στην ουσία δεν είναι υπαρκτές ή δεν ισχύουν οπότε θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί. 

3.Επιτόπια επίσκεψη ή βάση κάτοψης (σχεδίου) χώρου

Η τεχνική μελέτη πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο μηχανικό με επιτόπια επίσκεψη στο χώρο σας ή με βάση σχεδίου (κάτοψη) που μπορείτε να προσκομίσετε. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνετε απαραίτητα με έναν από τους παραπάνω τρόπους είναι να εκτιμηθούν σωστά όλοι οι κίνδυνοι και τα σενάρια πιθανής διάρρηξης (Security Plans) . Όπως ένα διαβασμένος διαρρήκτης έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τον χώρο που στοχεύει (με όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να πετύχει τον σκοπό του), ομοίως ο επαγγελματίας Μηχανικός θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα πιθανά σενάρια και να προνοήσει για να σας προστατέψει από κάθε ένα από αυτά.

4. Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου εξοπλισμού και των σημείων που τοποθετούνται

Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενου εξοπλισμού Βάσει του σχεδίου και όλων των πληροφοριών που έχουν αναγραφεί σε αυτό, προδιαγράφεται το προτεινόμενο σύστημα συναγερμού. Η σωστή μελέτη χώρου θα πρέπει να περιέχει όχι μόνο την τεχνική περιγραφή όλων των μερών του προτεινόμενου εξοπλισμού, αλλά και την τεκμηρίωση για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, τόσο ως προς τις προδιαγραφές τους, όσο και ως προς τη θέση εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό, θα γνωρίζετε τι ακριβώς αγοράζετε, γιατί το αγοράζετε και γιατί το κάθε προϊόν τοποθετείται στην προτεινόμενη θέση.

5. Πρόβλεψη για περιμετρική κάλυψη (Εξωτερικά αισθητήρια)

Μια σωστή μελέτη χώρου πρέπει οπωσδήποτε να προδιαγράψει και τα σημεία εγκατάστασης ραντάρ (ή ανιχνευτές κίνησης) εξωτερικού χώρου. Οι αισθητήρες κίνησης ανιχνεύουν ύποπτες κινήσεις και στέλνουν σήμα για να χτυπήσει ο συναγερμός. Έτσι, όχι μόνο κερδίζεται πολύτιμος χρόνος πριν τη διάρρηξη, αλλά παράλληλα, αποτρέπεται ο διαρρήκτης από την επιδιωκόμενη διάρρηξη. Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει χωρίς λόγο. Έτσι και ο διαρρήκτης, θα στοχεύσει στη διάρρηξη ενός άλλου σπιτιού αντί να συνεχίζει την προσπάθεια διάρρηξης του δικού σας σπιτιού με αυξημένες πιθανότητες σύλληψής του. Η ορθή επιλογή των σημείων και ο τρόπος εγκατάστασης των ραντάρ θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα πιθανά σημεία εισόδου που έχουν καταγραφεί στο σχέδιο, και παράλληλα, να αποτρέπουν πιθανούς ψευδοσυναγερμούς. Για περισσότερα σχετικά με την περιμετρική κάλυψη και τα εξωτερικά αισθητήρια μπορείτε να δείτε εδώ.

6. Πρόβλεψη για GPRS Module (Ασύρματη επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων)

Η μονάδα GPRS είναι μια συσκευή που στέλνει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, όταν δεν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο (είτε λόγω διακοπής ρεύματος στις περιπτώσεις VoIP τηλεφωνίας, είτε λόγω κοψίματος των καλωδίων τηλεφώνου από τους διαρρήκτες, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει ολοένα και συχνότερα). Συνεπώς, η σωστή μελέτη του χώρου σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για εγκατάσταση συσκευής GPRS, και μάλιστα τελευταίας γενιάς 4G ώστε το σύστημά σας να μπορεί – σε κάθε περίπτωση – να στείλει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Προφανώς, η πρόβλεψη για GPRS προϋποθέτει τη σύνδεση του συστήματός σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Για περισσότερα σχετικά με τα GPRS Communication Module και τα οφέλη τους πατήστε εδώ

bml news photo 0545
Η BML Security , αδειοδοτημένη εταιρεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αριθμό αδείας 3015/39/60/2334-ε και βάση των ποιοτικών εργασιών που εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 και 27001:2013 , συμμορφώνεται απόλυτα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας και σε όλες τις τεχνικές μελέτες που πραγματοποιεί αναγράφει και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω σημεία για τη σωστή ασφάλεια του κάθε χώρου.
Επιστήνουμε την προσοχή σας για την ασφάλεια του χώρου σας και την προστασία της σωματικής σας ακεραιότητας, μην εμπιστεύεστε εταιρείες ή εγκαταστάτες που δεν διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υλικά που δεν πληρούν τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ασφαλείας και οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω σημεία

BML Security………..επιλέγεις BML, επιλέγεις ασφάλεια