Απομακρυσμένη διαχείριση ή Σύνδεση στο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια δημιούργησε στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας νέες δυνατότητες για τους τελικούς πελάτες και χρήστες των συστημάτων συναγερμού . Μία από αυτές είναι και η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης από κινητές συσκευές (Smartphone, Tablet κλπ) και μέσω internet ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Η απομακρυσμένη διαχείριση παρέχει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το σύστημα συναγερμού του (όπλιση, αφόπλιση, έλεγχο ζωνών και συσκευών) από το κινητό του τηλέφωνο και από όποιο σημείο κι αν βρίσκεται αφού το μόνο που χρειάζεται είναι μία σύνδεση στο internet και παράλληλα μέσω των τεχνολογιών GPRS να ενημερώνεται για ένα σήμα κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

Πολλοί όμως από τους τελικούς χρήστες που απολαμβάνουν τις παραπάνω λειτουργίες θεωρούν ότι η απομακρυσμένη διαχείριση και οι δυνατότητες που παρέχει μπορούν να αντικαταστήσουν την σύνδεση του συστήματος ασφαλείας τους με το Κέντρο Λήψης Σημάτων εξοικονομώντας το ετήσιο κόστος που θα πλήρωναν για τις υπηρεσίες που θα τους παρείχε ο Κεντρικός Σταθμός. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και ολοκληρωτικά την ευθύνη της διαχείρισης ενός σήματος κινδύνου στην περίπτωση π.χ. μιας διάρρηξης και την ειδοποίηση της αστυνομίας αφού θα είναι οι μοναδικοί που θα ενημερωθούν.

Είναι όμως ικανή η απομακρυσμένη διαχείριση να αντικαταστήσει την σύνδεση το Κέντρο Λήψης Σημάτων? Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα χώρο όπου υπάρχει σύστημα συναγερμού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης χωρίς να είναι συνδεδεμένο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων , συμβαίνει μια κακόβουλη ενέργεια (π.χ. διάρρηξη)

Το σύστημα συναγερμού Θα στείλει µία απλή ειδοποίηση (push notification) για παραβίαση του χώρου στο κινητό του χρήστη, µε κίνδυνο αυτός:
- να µην µπορεί να δει το κινητό του (πχ. να οδηγεί)
- να µην µπορεί να µιλήσει στο κινητό του (πχ. meeting στη δουλειά)
- να µην µπορεί να ακούσει το κινητό (πχ. να περπατάει στο δρόμο ή το κινητό να είναι σε σίγαση)
- να µην έχει σήμα το κινητό (πχ. να βρίσκεται στο µετρό)
Το αποτέλεσμα είναι να δει την ειδοποίηση πολύ καθυστερημένα και πλέον να µην µπορεί να αντιδράσει.

Στην αντίθετη περίπτωση εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων:
✓ Άµεση ενηµέρωση του ιδιοκτήτη και των τηλεφώνων ανάγκης από έµπειρο προσωπικό
✓ Άµεση ειδοποίηση και αποστολή της αστυνοµίας στο χώρο του συµβάντος

Επιπλέον η σύνδεση στο Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι ακόμα πιο σημαντική και απαραίτητη διότι μας παρέχει ορισμένες δυνατότητες σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας την ώρα που είμαστε μέσα στο χώρο , δυνατότητες που δεν μπορεί να μας παρέχει η απομακρυσμένη διαχείριση, όπως:
✓ Δυνατότητα πατήµατος Button πανικού µε άµεση ενεργοποίηση του συναγερµού και άµεση αποστολή της αστυνοµίας στο χώρο
✓ Ενεργοποίηση µυστικού κωδικού “off υπό απειλή” σε περίπτωση που ο διαρρήκτης αναγκάσει το θύµα να αφοπλίσει τον συναγερµό
✓ Άµεση ειδοποίηση των κρατικών αρχών σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης ή πυρκαγιάς στο χώρο.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα λοιπόν είναι Όχι. Η απομακρυσμένη διαχείριση είναι μια εκπληκτική δυνατότητα που παρέχουν τα συστήματα ασφαλείας για να διαχειριζόμαστε σημαντικές λειτουργίες του συστήματος μας απομακρυσμένα. Όχι όμως για να αντικαταστήσουμε τη σύνδεσή του με το Κέντρο Λήψης Σημάτων και να θέσουμε την ασφάλεια μας αλλά και την προστασία του χώρου μας σε κίνδυνο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Λήψης είναι αναντικατάστατες και άκρως σημαντικές για την σωστή προστασία του χώρου και μπορούν να συνυπάρξουν με την απομακρυσμένη διαχείριση στην περίπτωση που θέλουμε ένα σύγχρονο σύστημα αλλά παράλληλα και απόλυτα ασφαλές

BML Security…. προτεραιότητα μας η ασφάλεια του χώρου σας